ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขรอง รก.ผอ.สพป.กทม.08962067880 2354 5255http://www.edbkk1.go.thอาคาร 4 พญาไท (เดิม สป.กทม.)12ศรีอยุธยาทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400
2.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายชูชาติ แก้วนอกผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 102 371608502 3716085http://www.spn1.obec.go.th/34/2สุขุมวิทปากน้ำเมืองสมุทรปราการ10270
3.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นายทศพร ถือพุดซารองผอ.สพป รักษาราชการแทน สพป.สป.2097-0863815023300140 ต่อ11http://area.obec.go.th/samutprakan2/1/3 หมู่ 8-บางพลีใหญ๋บางพลีสมุทรปราการ10540
4.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายนพพร มากคงแก้วผอ.สพป.นนทบุรี เขต 10-2591-1301-40-2591-1305http://nb1.obec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี9รัตนาธิเบศร์บางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี11000
5.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นางธรรมพร แข็งกสิการ025950531-4025950531-4http://www.neo-2.net/สพป.นนทบุรี เขต 279/4 หมู่ 6กาญจนาภิเษกเสาธงหินบางใหญ่นนทบุรี11140
6.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 นายสมบัติ จันทร์มีชัยผอ.นครปฐม เขต 2025933627025813313 ต่อ 4http://www.pathum1.go.th--ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติบางปรอกเมืองปทุมธานี12000
7.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นายชนาธิป สำเริงผอ.สพป.ขก. 40 2523 3348025233348ต่อ106http://www.ptt2.go.th99 หมู่ 16วิภาวดีรังสิตคูคตลำลูกกาปทุมธานี12130
8.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายดำหริ งิมสันเทียะผอ.สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 10-3532-8132-50-3532-8130http://www.ayutthaya1.net/อาคารชลอ๑222/2อยุธยา-อ่างทองลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000
9.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 -0-3521-6738http://www.ayutthaya2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 243/20กิตติขจรสามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา13110
10.ประถมศึกษาอ่างทอง นายนพปฎล บุญพงษ์รก.ผอ.สพป.อ่างทอง0818517876035 - 611092http://www.atg.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง-เทศบาล 4บางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง14000
11.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบ036 412695036 421906http://www.lopburi1.go.thเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1111พระปิยะป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี15000
12.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดร.มโน ชุนดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา036 771496036771497http://www.lopburi2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 28/1 หมู่ 1สระบุรี - หล่มสักลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี15130
13.ประถมศึกษาสิงห์บุรี นายพิเชฐร์ วันทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ08197274070-3651-1989http://www.singarea.moe.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีสิงห์บุรี - อ่างทองบางพุทราเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี16000
14.ประถมศึกษาชัยนาท นางสาวลออ วิลัยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 10-5641-16390-5641-1560http://159.192.131.115/cnt/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท1วิเชียรปราการในเมืองเมืองชัยนาท17000
15.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้าผอ.สพป.สระบุรี เขต 10-3635-18040-3635-1798http://www.srb1.go.th/สพป.สระบุรี เขต 1437/3มิตรภาพปากเพรียวเมืองสระบุรีสระบุรี18000
16.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง0-3635-8617http://www.saraburi2.orgสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2313 หมู่ 11บ้านป่าแก่งคอยสระบุรี18110
17.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วมผอ.สพท.ชลบุรี เขต 10 3827 41200 3827 6766http://www.chon1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1162/6 หมู่ที่ 2พระยาสัจจาบ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี20000
18.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ038474630-5038474636http://www.chon2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2หมู่ 7พนัสนิคม-ทุ่งเหียงบ้านช้างพนัสนิคมชลบุรี20140
19.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวันชัย บุญทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา038234191http://www.chon3.go.th/web/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 314/42 ม.4-บางละมุงบางละมุงชลบุรี20150
20.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิตผอ.สพป.ระยอง เขต 1 08155740140-3861-4921http://rayong1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 11/24บางจากเชิงเนินเมืองระยองระยอง21000
21.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 นายธันวา ลิ่มสถาพรผอ.สพป.ระยอง เขต 20 3867 11800 3867 2516http://www.rayong2.go.thสพป.ระยอง เขต 299/1 หมู่ 3สุขุมวิทวังหว้าแกลงระยอง21110
22.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นายเดือน ทองกุล08-1949-07930-3932-4212http://www.chan1.go.thเทศบาลเมืองจันทบุรี1ตากสินตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
23.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์-039311117039327940http://www.chan2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 21051/3ท่าแฉลบตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
24.ประถมศึกษาตราด ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน039522816039511278http://www.trat-edu.go.th356สุขุมวิทวังกระแจะเมืองตราด23000
25.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 รอง ผอ.สพป.นครนายก0 3898 16270 3898 1627http://www.chachoengsao1.go.thสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1หมู่ที่ 1เลี่ยงเมืองบางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา24000
26.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวิสูตร เจริญวงษ์0-3855-4062, 0-0-3855-4062, 0-http://www.cha2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2209/1 หมู่ 3เกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา24120
27.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดร.วิเศษ พลอาจทันรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1037-213200037-213200http://www.prachin1.go.thสพป.ปราจีนบุรี เขต 1814ปราจีนอนุสรณ์หน้าเมืองเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี25000
28.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 นายสุชีพ ช่วยแก้วรอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2037-280273037-280273http://www.prachinburi2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2998 หมู่ 2ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมากบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี25110
29.ประถมศึกษานครนายก นายพิเชษฐ์ นนท์พละรอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1037-313628037-311141http://www.edunayok.rogสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก182/89 หมู่ 1สุวรรณศรท่าช้างเมืองนครนายกนครนายก26000
30.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ037-425465-9037-425468-9http://www.sk1edu.go.thหมู่ 3ถนนสุวรรณศรท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว27000
31.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายอัมพล หันทยุงผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2037232263 ต่อ 237233381http://www.skarea2.go.th/โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัยอรัญประเทศอรัญประเทศสระแก้ว27120
32.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายยรรยงค์ เจริญศรีรอง ผอ.สพป.รบ.1032-337645032-310583http://www.ratchaburi1.org/webอาคารเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา7ไกรเพชรหน้าเมืองเมืองราชบุรี70000
33.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 - ว่าง --0819574838032-232969http://www.rb2.ืnetอาคารโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก56 หมู่ 4 เพชรเกษมสายเก่าบ้านเลือกโพธารามราชบุรี70120
34.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายวิทยาเกียรติ เงินดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา034-564330034564262www.kan1.go.thเทศบาลตำบลปากแพรก8/6 หมู่ 12แม่น้ำแม่กลองปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี71000
35.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายอาดุลย์ พรมแสงผอ.สพป.สงขลา เขต 3034-579-338http://www.kan2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2หมู่ 2กาญจนบุรี - อู่ทองหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี71140
36.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 นายณรงค์ ศรีละมุลผอ.สพป.สตูล0-34591-1110-34591-086http://www.kaned3.go.thสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไทรโยค (เดิม)หมู่ 1-ลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี71150
37.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายนิพัฒน์ มณี0-3458-15880-3458-1587http://www.kan4.go.th5151บ่อพลอย-อู่ทองบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี71160
38.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดร.ไพศาล ปันแดนผอ.สพท.สพ.10645979456035-521191http://www.suphan1.go.th/บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหารมาลัยแมนรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรี72000
39.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นายเกษม คำศรีรอง ผอ.สพป.สพ.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.035-505683035-505683http://www.sp2.go.thบริเวณวัดหนองตาสามหมู่ 4มาลัยแมนอู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี72160
40.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาhttp://www.spb3.go.th/spb3/index.phpสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3หมู่ 1-เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี72120
41.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์0-3425-43730-3425-4373http://www.esanpt1.go.th/ถนนเพชรเกษม161/4เพชรเกษมพระประโทนเมืองนครปฐมนครปฐม73000
42.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายสมหมาย เทียนสมใจผอ.สพป.นครปฐม เขต 2034-333215034-333215http://www.edunkp2.org/ข้างที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี1-นครชัยศรีนครชัยศรีนครปฐม73120
43.ประถมศึกษาสมุทรสาคร นายทวี ทะนอกรอง ผอ.สพม.เขต 22081 1179647034 427130www.skn.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา2/3 หมู่ 8เศรษฐกิจ 1มหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร74000
44.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม นางชุลีกร ทองด้วงรองผอ.สพป.สส.รักษาราชการ ผอ.สพป.สส.0875533926034715790skm.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม140 หมู่ 3เอกชัยลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000
45.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2032-425901032-425076http://www.petburi.go.thสพป.เพชรบุรี เขต 1264 หมู่ 2 ต.ธงชัยถ.คีรีรัถยาธงชัยเมืองเพชรบุรี76000
46.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นายจัตุพร บุญระดมผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 20-32437-1100-3243-7110http://www.pbi2.go.th/ถนนเพชรเกษม กม. 1888เพชรเกษมท่ายางท่ายางเพชรบุรี76130
47.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 10 3266 2031-40 3266 2030http://www.pck1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1329/1 หมู่ 2ประจวบ - หว้ากอคลองวาฬเมืองฯประจวบคีรีขันธ์77000
48.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายบวร เทศารินทร์ผอ.สพป.032-621445032-621807http://www.pkn2.go.th9/1 หมู่ 12เพชรเกษมหนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์77120
49.มัธยมศึกษา เขต 1 นายนิพนธ์ ก้องเวหากรุงเทพมหานคร
50.มัธยมศึกษา เขต 2 นายสุชาติ กลัดสุขผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 10 2930 4490-20 2930 4490 - 2http://www.secondary2.obec.go.th1126ลาดพร้าวสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310
51.มัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี021493923029667059www.secondary3.go.thบริเวณภายในวัดเพลง85 หมู่ที่ 5รัตนาธิเบศร์ไทรม้าเมืองนนทบุรีนนทบุรี11000
52.มัธยมศึกษา เขต 4 นางงามพิศ ลวากร025936328025936328www.ssps4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 417/13-14ปทุมสัมพันธ์บางปรอกเมืองปทุมธานีปทุมธานี12000
53.มัธยมศึกษา เขต 5 นายธวัช แซ่ฮ่ำผอ.สพม.5036-507454036-507445http://www.secondary5.obec.go.th/sec5/บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรีบางมัญเมืองสิงห์บุรี16000
54.มัธยมศึกษา เขต 18 นายสุรชาติ มานิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา038-397501-5 038-397510www.spm18.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 25/11 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา - บางแสนอ่างศิลาเมืองชลบุรี20000
55.มัธยมศึกษา เขต 17 นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)รอง.ผอ.สพท.039-314402 - 3039-314402 - 3 http://www.sesa17.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 179ศรียานุสรณ์วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000
56.มัธยมศึกษา เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษรผอ.สพม.6038517280038517279http://www.spm6.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษา เขต 6410/1มรุพงษ์หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา24000
57.มัธยมศึกษา เขต 7 นายกฤษ ละมูลมอญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ037210543037210541http://www.skm7.go.thสำนักงายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา60 หมู่ 14สุวรรณศรบ้านพระเมืองปราจีนบุรี25230
58.มัธยมศึกษา เขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้วรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา032-327443032-327443www.seso8.go.thโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์421 อาคาร 6 ชั้น 6เสือป่าหน้าเมืองเมืองราชบุรี70000
59.มัธยมศึกษา เขต 9 นายเจริญชัย กิตติพีรเดชรอง ผอ สพม.35035-535417035-535418http://182.93.220.133/webspm9/ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีหมู่ที่ 1สุพรรณบุรี - ชัยนาทสนามชัยเมืองสุพรรณบุรี72000
60.มัธยมศึกษา เขต 10 ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้วผอ.สพม.10032401641032400260 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เก่า)300ดำเนินเกษมคลองกระแชงเมืองเพชรบุรี76000