ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 99.35100.0097.03100.0097.30100.0098.51100.0098.65100.0097.03100.0098.74100.0095.46100.0098.19100.000.000.00
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติ บุญเชิด 0.000.0097.15100.0097.22100.0097.84100.0098.22100.0098.66100.0098.96100.0097.84100.0098.66100.000.000.00
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 0.000.0091.50100.0090.67100.0091.12100.0092.94100.0094.06100.0094.08100.0093.08100.0093.98100.00100.000.00
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิทยาเกียรติ เงินดี 96.94100.0094.5898.3495.31100.0094.2699.0095.1198.2996.76100.0096.67100.0093.3398.5796.41100.000.000.00
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 98.83100.0098.00100.0098.42100.0094.66100.0097.36100.0099.34100.0099.19100.0095.55100.0098.88100.000.000.00
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล 98.48100.0092.07100.0093.62100.0093.05100.0097.6399.0097.89100.0098.31100.0094.09100.0096.79100.000.000.00
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 98.15100.0096.1399.0095.6799.0094.6799.5297.14100.0098.30100.0098.47100.0094.8999.5597.83100.000.000.00
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 96.73100.0093.5599.6394.5899.4291.1398.9396.4797.9195.64100.0095.60100.0091.9498.8196.93100.000.000.00
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 90.5896.9690.62100.0093.35100.0087.3299.7194.41100.0096.30100.0095.93100.0089.8597.9095.18100.0095.38100.00
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ มานิตย์ 100.00100.0093.5199.1093.9299.3890.5099.6497.15100.0095.95100.0096.7599.1495.28100.0097.67100.000.000.00
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 97.33100.0094.82100.0096.43100.0093.17100.0097.75100.0098.61100.0098.76100.0094.30100.0099.18100.000.000.00
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 98.56100.0098.77100.0097.96100.0096.06100.0098.97100.0098.31100.0098.59100.0098.07100.0098.74100.000.000.00
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 100.00100.0095.4799.4496.54100.0096.17100.0098.25100.00109.2792.0098.00100.0095.84100.0099.20100.0098.33100.00
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม 96.25100.0093.45100.0094.01100.0091.93100.0095.67100.0096.69100.0096.19100.0092.16100.0096.45100.000.000.00
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 97.5899.6996.4499.9295.7699.9693.58100.0096.33100.0098.16100.0097.6399.9192.81100.0097.84100.00100.00100.00
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.) 94.08100.0092.18100.0089.92100.0089.29100.0091.33100.0094.00100.0095.37100.0087.97100.0094.18100.000.000.00
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0.000.0093.63100.0093.41100.0090.47100.0095.31100.0092.69100.0095.98100.0094.06100.0097.50100.0085.00100.00
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นางสาวลออ วิลัย 96.67100.0096.81100.0096.73100.0094.4799.4796.58100.0098.23100.0097.59100.0093.7999.4897.60100.000.000.00
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] นายอัมพล หันทยุง 96.86100.0092.6898.8791.3198.7287.4097.9494.8097.9595.6197.6196.38100.0091.9899.1696.8198.4695.43100.00
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 98.03100.0096.93100.0096.85100.0095.8899.1399.27100.0099.03100.0099.11100.0097.65100.0099.11100.000.00100.00
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 97.82100.0096.02100.0097.61100.0093.5699.9098.51100.0098.83100.0099.01100.0093.6694.4798.97100.0099.74100.00
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย 98.16100.0097.38100.0094.87100.0092.6599.6996.24100.0097.71100.0097.74100.0092.0499.7097.15100.000.000.00
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัด คงหนู 94.78100.0095.6899.7892.77100.0096.83100.0095.83100.0098.00100.0095.67100.0090.6197.5095.03100.000.000.00
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางธรรมพร แข็งกสิการ 94.41100.0095.56100.0093.91100.0093.61100.0097.70100.0097.79100.0097.46100.0093.57100.0097.79100.00100.000.00
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 100.00100.0098.2296.8096.9897.5095.9398.1895.5499.0998.43100.0098.8399.0094.57100.0099.3395.00100.000.00
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจำนงค์ สุดาเดช 96.92100.0095.0499.8395.8399.8392.9399.6497.5299.8997.81100.0097.66100.0093.4799.6698.70100.000.000.00
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 96.87100.0094.17100.0093.23100.0090.64100.0096.42100.0096.93100.0097.39100.0093.3499.1297.45100.0095.00100.00
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นางงามพิศ ลวากร 96.67100.0091.2299.0091.7898.1891.4198.6494.1797.5094.49100.0095.12100.0094.48100.0095.67100.00100.000.00
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพรัช มณีโชติ 97.7399.5592.4698.1791.0199.2193.5099.5096.8198.3398.42100.0097.9799.5094.9195.8798.10100.000.00100.00
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม 98.28100.0096.67100.0097.0196.2195.73100.0097.55100.0097.37100.0096.20100.0097.07100.0098.86100.000.00100.00
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 96.63100.0095.71100.0096.92100.0095.1697.9396.66100.0097.25100.0097.66100.0095.80100.0098.13100.000.000.00
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 95.64100.0094.01100.0093.83100.0091.70100.0097.75100.0097.57100.0097.68100.0094.04100.0098.76100.000.000.00
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ เครือศรี 100.00100.0091.8698.5390.92100.0093.4199.6793.29100.0084.43100.0094.85100.0090.4694.0094.05100.0090.00100.00
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 96.78100.0096.12100.0096.05100.0094.52100.0096.31100.0097.76100.0097.73100.0094.41100.0097.73100.000.000.00
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายบูรพา พรหมสิงห์ 94.77100.0094.32100.0093.38100.0090.86100.0094.98100.0096.60100.0096.99100.0091.34100.0096.35100.00100.000.00
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศุภชัย ชนะดี 96.06100.0094.73100.0095.16100.0088.71100.0094.57100.0095.89100.0096.40100.0093.18100.0096.36100.000.00100.00
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 96.39100.0092.78100.0092.4597.5993.5899.1595.81100.0097.23100.0097.09100.0093.7699.1997.0499.2395.79100.00
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] นายนิกูล ประทีปพิชัย 100.00100.0091.2299.4792.78100.0088.4799.5295.41100.0090.10100.0097.55100.0093.32100.0097.05100.0088.13100.00
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 95.81100.0093.69100.0094.51100.0091.72100.0095.55100.0095.82100.0094.71100.0091.5599.7394.74100.000.000.00
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 94.18100.0093.1699.9291.2799.9293.4499.9194.9999.8097.2499.7597.9299.6794.26100.0097.7799.6098.33100.00
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายยรรยงค์ เจริญศรี 99.65100.0098.46100.0098.7399.6995.9699.5098.9499.3399.00100.0099.50100.0097.2899.5899.29100.000.000.00
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 98.3398.3696.8599.5595.8699.6294.5098.5898.14100.0098.98100.0098.34100.0093.2898.9798.61100.00100.00100.00
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายจตุรงค์ สุขแก้ว 0.000.0094.6999.4591.4298.2990.9899.1192.4899.2491.6598.2393.7699.9392.5998.8696.28100.0083.250.00
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมานพ ษมาวิมล 97.75100.0098.10100.0097.62100.0095.41100.0097.74100.0098.21100.0098.65100.0096.71100.0098.56100.000.000.00
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 98.67100.0097.98100.0098.16100.0098.04100.0098.17100.0098.83100.0098.57100.0097.42100.0098.68100.000.000.00
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูชาติ แก้วนอก 96.83100.0092.1199.4093.90100.0095.1798.7598.07100.00100.00100.0099.08100.0094.20100.0099.25100.000.00100.00
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไตรรัตน์ โคสะสุ 95.75100.0090.89100.0090.09100.0092.48100.0092.99100.0095.84100.0097.29100.0092.01100.0097.30100.0096.36100.00
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายสมหมาย เทียนสมใจ 98.33100.0096.43100.0096.67100.0091.24100.0095.24100.0098.95100.0096.71100.0089.67100.00100.00100.00100.000.00
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายทวี ทะนอก 97.10100.0097.4798.1398.1998.5097.6099.55100.29100.00100.06100.00100.72100.0096.4498.00100.59100.0095.46100.00
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 99.21100.0098.17100.0097.9897.2798.6097.2799.30100.0099.60100.0099.60100.0098.26100.0098.82100.00100.000.00
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายกำพล กระมล 88.00100.0089.8896.3889.6195.4089.9498.0388.6495.8990.7399.6389.1699.5288.1195.5392.6898.700.000.00
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 98.63100.0098.46100.0098.00100.0095.3499.3898.38100.0098.55100.0099.14100.0096.7498.8298.26100.0087.18100.00
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 97.89100.0096.61100.0096.46100.0094.22100.0098.66100.0098.37100.0097.87100.0095.91100.0098.83100.000.000.00
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายพิเชฐร์ วันทอง 96.74100.0096.13100.0094.85100.0092.60100.0091.62100.0095.49100.0095.40100.0092.92100.0096.95100.000.00100.00
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 96.67100.0088.9298.5691.1497.6389.4298.4290.81100.0093.2899.1793.0899.6492.2599.6794.48100.00100.00100.00
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 94.51100.0094.40100.0095.50100.0091.68100.0097.37100.0098.09100.0097.34100.0095.27100.0097.42100.0097.73100.00
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิเชียร อินทรศักดิ์ 96.19100.0094.2698.9695.4299.5594.4897.0897.64100.0098.2198.3398.68100.0095.9098.5098.03100.00100.00100.00
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 95.1799.5595.8498.6495.0299.2091.6197.3896.9599.1797.8098.8297.1999.0593.6797.9397.6499.0098.74100.00
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายนิพนธ์ ก้องเวหา 0.000.0091.75100.0092.65100.0093.31100.0093.80100.0093.60100.0095.61100.0094.37100.0095.82100.0093.75100.00
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายมโน ชุนดี 94.85100.0095.73100.0095.48100.0091.3699.8497.03100.0096.53100.0097.08100.0092.4098.4197.35100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (16/12/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน