ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 99.35100.0097.03100.0097.30100.0098.51100.0098.65100.0097.03100.0098.74100.0095.46100.0098.19100.000.000.00
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 0.000.0097.15100.0097.22100.0097.84100.0098.22100.0098.66100.0098.96100.0097.84100.0098.66100.000.000.00
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรัช แสงทอง 0.000.0091.50100.0090.67100.0091.12100.0092.94100.0094.06100.0094.08100.0093.08100.0093.98100.00100.000.00
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 96.94100.0094.5898.3495.31100.0094.2699.0095.1198.2996.76100.0096.67100.0093.3398.5796.41100.000.000.00
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ กัลปะ 98.83100.0098.00100.0098.42100.0094.66100.0097.36100.0099.34100.0099.19100.0095.55100.0098.88100.000.000.00
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา 98.48100.0092.07100.0093.62100.0093.05100.0097.6399.0097.89100.0098.31100.0094.09100.0096.79100.000.000.00
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 98.15100.0096.1399.0095.6799.0094.6799.5297.14100.0098.30100.0098.47100.0094.8999.5597.83100.000.000.00
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 96.73100.0093.5599.6394.5899.4291.1398.9396.4797.9195.64100.0095.60100.0091.9498.8196.93100.000.000.00
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 90.5896.9690.62100.0093.35100.0087.3299.7194.41100.0096.30100.0095.93100.0089.8597.9095.18100.0095.38100.00
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายวรวิทย์ พรหมคช 100.00100.0093.5199.1093.9299.3890.5099.6497.15100.0095.95100.0096.7599.1495.28100.0097.67100.000.000.00
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 97.33100.0094.82100.0096.43100.0093.17100.0097.75100.0098.61100.0098.76100.0094.30100.0099.18100.000.000.00
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายตั้ง อสิพงศ์ 98.56100.0098.77100.0097.96100.0096.06100.0098.97100.0098.31100.0098.59100.0098.07100.0098.74100.000.000.00
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช 100.00100.0095.4799.4496.54100.0096.17100.0098.25100.00109.2792.0098.00100.0095.84100.0099.20100.0098.33100.00
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวสันต์ นาวเหนียว 96.25100.0093.45100.0094.01100.0091.93100.0095.67100.0096.69100.0096.19100.0092.16100.0096.45100.000.000.00
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายธานินท์ ชลจิตต์ 97.5899.6996.4499.9295.7699.9693.58100.0096.33100.0098.16100.0097.6399.9192.81100.0097.84100.00100.00100.00
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 94.08100.0092.18100.0089.92100.0089.29100.0091.33100.0094.00100.0095.37100.0087.97100.0094.18100.000.000.00
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0.000.0093.63100.0093.41100.0090.47100.0095.31100.0092.69100.0095.98100.0094.06100.0097.50100.0085.00100.00
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นายวิระ แข็งกสิการ 96.67100.0096.81100.0096.73100.0094.4799.4796.58100.0098.23100.0097.59100.0093.7999.4897.60100.000.000.00
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] ดร.ครรชิต วรรณชา 96.86100.0092.6898.8791.3198.7287.4097.9494.8097.9595.6197.6196.38100.0091.9899.1696.8198.4695.43100.00
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] ดร.สุดา สุขอ่ำ 98.03100.0096.93100.0096.85100.0095.8899.1399.27100.0099.03100.0099.11100.0097.65100.0099.11100.000.00100.00
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 97.82100.0096.02100.0097.61100.0093.5699.9098.51100.0098.83100.0099.01100.0093.6694.4798.97100.0099.74100.00
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายทวีพล แพเรือง 98.16100.0097.38100.0094.87100.0092.6599.6996.24100.0097.71100.0097.74100.0092.0499.7097.15100.000.000.00
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 94.78100.0095.6899.7892.77100.0096.83100.0095.83100.0098.00100.0095.67100.0090.6197.5095.03100.000.000.00
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 94.41100.0095.56100.0093.91100.0093.61100.0097.70100.0097.79100.0097.46100.0093.57100.0097.79100.00100.000.00
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายวีระพงศ์ เดชบุญ 100.00100.0098.2296.8096.9897.5095.9398.1895.5499.0998.43100.0098.8399.0094.57100.0099.3395.00100.000.00
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 96.92100.0095.0499.8395.8399.8392.9399.6497.5299.8997.81100.0097.66100.0093.4799.6698.70100.000.000.00
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 96.87100.0094.17100.0093.23100.0090.64100.0096.42100.0096.93100.0097.39100.0093.3499.1297.45100.0095.00100.00
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นายนพพร พิพิธจันทร์ 96.67100.0091.2299.0091.7898.1891.4198.6494.1797.5094.49100.0095.12100.0094.48100.0095.67100.00100.000.00
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] บุญเทียม อังสวัสดิ์ 97.7399.5592.4698.1791.0199.2193.5099.5096.8198.3398.42100.0097.9799.5094.9195.8798.10100.000.00100.00
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 98.28100.0096.67100.0097.0196.2195.73100.0097.55100.0097.37100.0096.20100.0097.07100.0098.86100.000.00100.00
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 96.63100.0095.71100.0096.92100.0095.1697.9396.66100.0097.25100.0097.66100.0095.80100.0098.13100.000.000.00
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 95.64100.0094.01100.0093.83100.0091.70100.0097.75100.0097.57100.0097.68100.0094.04100.0098.76100.000.000.00
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 100.00100.0091.8698.5390.92100.0093.4199.6793.29100.0084.43100.0094.85100.0090.4694.0094.05100.0090.00100.00
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายอารักษ์ พัฒนถาวร 96.78100.0096.12100.0096.05100.0094.52100.0096.31100.0097.76100.0097.73100.0094.41100.0097.73100.000.000.00
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 94.77100.0094.32100.0093.38100.0090.86100.0094.98100.0096.60100.0096.99100.0091.34100.0096.35100.00100.000.00
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกนก ปิ่นตบแต่ง 96.06100.0094.73100.0095.16100.0088.71100.0094.57100.0095.89100.0096.40100.0093.18100.0096.36100.000.00100.00
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 96.39100.0092.78100.0092.4597.5993.5899.1595.81100.0097.23100.0097.09100.0093.7699.1997.0499.2395.79100.00
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 100.00100.0091.2299.4792.78100.0088.4799.5295.41100.0090.10100.0097.55100.0093.32100.0097.05100.0088.13100.00
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัชชัย อุ่ยพานิช 95.81100.0093.69100.0094.51100.0091.72100.0095.55100.0095.82100.0094.71100.0091.5599.7394.74100.000.000.00
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 94.18100.0093.1699.9291.2799.9293.4499.9194.9999.8097.2499.7597.9299.6794.26100.0097.7799.6098.33100.00
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 99.65100.0098.46100.0098.7399.6995.9699.5098.9499.3399.00100.0099.50100.0097.2899.5899.29100.000.000.00
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 98.3398.3696.8599.5595.8699.6294.5098.5898.14100.0098.98100.0098.34100.0093.2898.9798.61100.00100.00100.00
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 0.000.0094.6999.4591.4298.2990.9899.1192.4899.2491.6598.2393.7699.9392.5998.8696.28100.0083.250.00
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา แก้วเหล็ก 97.75100.0098.10100.0097.62100.0095.41100.0097.74100.0098.21100.0098.65100.0096.71100.0098.56100.000.000.00
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 98.67100.0097.98100.0098.16100.0098.04100.0098.17100.0098.83100.0098.57100.0097.42100.0098.68100.000.000.00
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ 96.83100.0092.1199.4093.90100.0095.1798.7598.07100.00100.00100.0099.08100.0094.20100.0099.25100.000.00100.00
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 95.75100.0090.89100.0090.09100.0092.48100.0092.99100.0095.84100.0097.29100.0092.01100.0097.30100.0096.36100.00
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 98.33100.0096.43100.0096.67100.0091.24100.0095.24100.0098.95100.0096.71100.0089.67100.00100.00100.00100.000.00
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายปรีดี ภูสีน้ำ 97.10100.0097.4798.1398.1998.5097.6099.55100.29100.00100.06100.00100.72100.0096.4498.00100.59100.0095.46100.00
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายไสว สารีบท 99.21100.0098.17100.0097.9897.2798.6097.2799.30100.0099.60100.0099.60100.0098.26100.0098.82100.00100.000.00
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิงห์ โพธิ์งาม 88.00100.0089.8896.3889.6195.4089.9498.0388.6495.8990.7399.6389.1699.5288.1195.5392.6898.700.000.00
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายธันวา ดีช่วย 98.63100.0098.46100.0098.00100.0095.3499.3898.38100.0098.55100.0099.14100.0096.7498.8298.26100.0087.18100.00
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 97.89100.0096.61100.0096.46100.0094.22100.0098.66100.0098.37100.0097.87100.0095.91100.0098.83100.000.000.00
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายสุเมธี จันทร์หอม 96.74100.0096.13100.0094.85100.0092.60100.0091.62100.0095.49100.0095.40100.0092.92100.0096.95100.000.00100.00
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 96.67100.0088.9298.5691.1497.6389.4298.4290.81100.0093.2899.1793.0899.6492.2599.6794.48100.00100.00100.00
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 94.51100.0094.40100.0095.50100.0091.68100.0097.37100.0098.09100.0097.34100.0095.27100.0097.42100.0097.73100.00
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวีระ ทวีสุข 96.19100.0094.2698.9695.4299.5594.4897.0897.64100.0098.2198.3398.68100.0095.9098.5098.03100.00100.00100.00
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 95.1799.5595.8498.6495.0299.2091.6197.3896.9599.1797.8098.8297.1999.0593.6797.9397.6499.0098.74100.00
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช 0.000.0091.75100.0092.65100.0093.31100.0093.80100.0093.60100.0095.61100.0094.37100.0095.82100.0093.75100.00
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายสุดใจ มอญรัต 94.85100.0095.73100.0095.48100.0091.3699.8497.03100.0096.53100.0097.08100.0092.4098.4197.35100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน