ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 99.35100.0097.03100.0097.30100.0098.51100.0098.65100.0097.03100.0098.74100.0095.46100.0098.19100.000.000.00
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 0.000.0097.15100.0097.22100.0097.84100.0098.22100.0098.66100.0098.96100.0097.84100.0098.66100.000.000.00
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 0.000.0091.50100.0090.67100.0091.12100.0092.94100.0094.06100.0094.08100.0093.08100.0093.98100.00100.000.00
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 96.94100.0094.5898.3495.31100.0094.2699.0095.1198.2996.76100.0096.67100.0093.3398.5796.41100.000.000.00
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 98.83100.0098.00100.0098.42100.0094.66100.0097.36100.0099.34100.0099.19100.0095.55100.0098.88100.000.000.00
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 98.48100.0092.07100.0093.62100.0093.05100.0097.6399.0097.89100.0098.31100.0094.09100.0096.79100.000.000.00
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 98.15100.0096.1399.0095.6799.0094.6799.5297.14100.0098.30100.0098.47100.0094.8999.5597.83100.000.000.00
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 96.73100.0093.5599.6394.5899.4291.1398.9396.4797.9195.64100.0095.60100.0091.9498.8196.93100.000.000.00
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 90.5896.9690.62100.0093.35100.0087.3299.7194.41100.0096.30100.0095.93100.0089.8597.9095.18100.0095.38100.00
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.) 100.00100.0093.5199.1093.9299.3890.5099.6497.15100.0095.95100.0096.7599.1495.28100.0097.67100.000.000.00
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 97.33100.0094.82100.0096.43100.0093.17100.0097.75100.0098.61100.0098.76100.0094.30100.0099.18100.000.000.00
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 98.56100.0098.77100.0097.96100.0096.06100.0098.97100.0098.31100.0098.59100.0098.07100.0098.74100.000.000.00
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ 100.00100.0095.4799.4496.54100.0096.17100.0098.25100.00109.2792.0098.00100.0095.84100.0099.20100.0098.33100.00
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวสันต์ นาวเหนียว 96.25100.0093.45100.0094.01100.0091.93100.0095.67100.0096.69100.0096.19100.0092.16100.0096.45100.000.000.00
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 97.5899.6996.4499.9295.7699.9693.58100.0096.33100.0098.16100.0097.6399.9192.81100.0097.84100.00100.00100.00
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 94.08100.0092.18100.0089.92100.0089.29100.0091.33100.0094.00100.0095.37100.0087.97100.0094.18100.000.000.00
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 0.000.0093.63100.0093.41100.0090.47100.0095.31100.0092.69100.0095.98100.0094.06100.0097.50100.0085.00100.00
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] ว่าง 96.67100.0096.81100.0096.73100.0094.4799.4796.58100.0098.23100.0097.59100.0093.7999.4897.60100.000.000.00
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] -ว่าง- 96.86100.0092.6898.8791.3198.7287.4097.9494.8097.9595.6197.6196.38100.0091.9899.1696.8198.4695.43100.00
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] ดร.สุดา สุขอ่ำ 98.03100.0096.93100.0096.85100.0095.8899.1399.27100.0099.03100.0099.11100.0097.65100.0099.11100.000.00100.00
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 97.82100.0096.02100.0097.61100.0093.5699.9098.51100.0098.83100.0099.01100.0093.6694.4798.97100.0099.74100.00
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน) 98.16100.0097.38100.0094.87100.0092.6599.6996.24100.0097.71100.0097.74100.0092.0499.7097.15100.000.000.00
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 94.78100.0095.6899.7892.77100.0096.83100.0095.83100.0098.00100.0095.67100.0090.6197.5095.03100.000.000.00
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 94.41100.0095.56100.0093.91100.0093.61100.0097.70100.0097.79100.0097.46100.0093.57100.0097.79100.00100.000.00
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายมานะ พุ่มบัว 100.00100.0098.2296.8096.9897.5095.9398.1895.5499.0998.43100.0098.8399.0094.57100.0099.3395.00100.000.00
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 96.92100.0095.0499.8395.8399.8392.9399.6497.5299.8997.81100.0097.66100.0093.4799.6698.70100.000.000.00
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 96.87100.0094.17100.0093.23100.0090.64100.0096.42100.0096.93100.0097.39100.0093.3499.1297.45100.0095.00100.00
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นายนพพร พิพิธจันทร์ 96.67100.0091.2299.0091.7898.1891.4198.6494.1797.5094.49100.0095.12100.0094.48100.0095.67100.00100.000.00
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 97.7399.5592.4698.1791.0199.2193.5099.5096.8198.3398.42100.0097.9799.5094.9195.8798.10100.000.00100.00
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 98.28100.0096.67100.0097.0196.2195.73100.0097.55100.0097.37100.0096.20100.0097.07100.0098.86100.000.00100.00
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 96.63100.0095.71100.0096.92100.0095.1697.9396.66100.0097.25100.0097.66100.0095.80100.0098.13100.000.000.00
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 95.64100.0094.01100.0093.83100.0091.70100.0097.75100.0097.57100.0097.68100.0094.04100.0098.76100.000.000.00
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 100.00100.0091.8698.5390.92100.0093.4199.6793.29100.0084.43100.0094.85100.0090.4694.0094.05100.0090.00100.00
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 96.78100.0096.12100.0096.05100.0094.52100.0096.31100.0097.76100.0097.73100.0094.41100.0097.73100.000.000.00
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.) 94.77100.0094.32100.0093.38100.0090.86100.0094.98100.0096.60100.0096.99100.0091.34100.0096.35100.00100.000.00
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกนก ปิ่นตบแต่ง 96.06100.0094.73100.0095.16100.0088.71100.0094.57100.0095.89100.0096.40100.0093.18100.0096.36100.000.00100.00
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 96.39100.0092.78100.0092.4597.5993.5899.1595.81100.0097.23100.0097.09100.0093.7699.1997.0499.2395.79100.00
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 100.00100.0091.2299.4792.78100.0088.4799.5295.41100.0090.10100.0097.55100.0093.32100.0097.05100.0088.13100.00
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 95.81100.0093.69100.0094.51100.0091.72100.0095.55100.0095.82100.0094.71100.0091.5599.7394.74100.000.000.00
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 94.18100.0093.1699.9291.2799.9293.4499.9194.9999.8097.2499.7597.9299.6794.26100.0097.7799.6098.33100.00
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] 99.65100.0098.46100.0098.7399.6995.9699.5098.9499.3399.00100.0099.50100.0097.2899.5899.29100.000.000.00
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 98.3398.3696.8599.5595.8699.6294.5098.5898.14100.0098.98100.0098.34100.0093.2898.9798.61100.00100.00100.00
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 0.000.0094.6999.4591.4298.2990.9899.1192.4899.2491.6598.2393.7699.9392.5998.8696.28100.0083.250.00
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าง 97.75100.0098.10100.0097.62100.0095.41100.0097.74100.0098.21100.0098.65100.0096.71100.0098.56100.000.000.00
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 98.67100.0097.98100.0098.16100.0098.04100.0098.17100.0098.83100.0098.57100.0097.42100.0098.68100.000.000.00
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 96.83100.0092.1199.4093.90100.0095.1798.7598.07100.00100.00100.0099.08100.0094.20100.0099.25100.000.00100.00
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 95.75100.0090.89100.0090.09100.0092.48100.0092.99100.0095.84100.0097.29100.0092.01100.0097.30100.0096.36100.00
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 98.33100.0096.43100.0096.67100.0091.24100.0095.24100.0098.95100.0096.71100.0089.67100.00100.00100.00100.000.00
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 97.10100.0097.4798.1398.1998.5097.6099.55100.29100.00100.06100.00100.72100.0096.4498.00100.59100.0095.46100.00
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] 99.21100.0098.17100.0097.9897.2798.6097.2799.30100.0099.60100.0099.60100.0098.26100.0098.82100.00100.000.00
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] บรรลุ ดารา 88.00100.0089.8896.3889.6195.4089.9498.0388.6495.8990.7399.6389.1699.5288.1195.5392.6898.700.000.00
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 98.63100.0098.46100.0098.00100.0095.3499.3898.38100.0098.55100.0099.14100.0096.7498.8298.26100.0087.18100.00
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 97.89100.0096.61100.0096.46100.0094.22100.0098.66100.0098.37100.0097.87100.0095.91100.0098.83100.000.000.00
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายสุเมธี จันทร์หอม 96.74100.0096.13100.0094.85100.0092.60100.0091.62100.0095.49100.0095.40100.0092.92100.0096.95100.000.00100.00
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 96.67100.0088.9298.5691.1497.6389.4298.4290.81100.0093.2899.1793.0899.6492.2599.6794.48100.00100.00100.00
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 94.51100.0094.40100.0095.50100.0091.68100.0097.37100.0098.09100.0097.34100.0095.27100.0097.42100.0097.73100.00
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเกษม คำศรี 96.19100.0094.2698.9695.4299.5594.4897.0897.64100.0098.2198.3398.68100.0095.9098.5098.03100.00100.00100.00
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 95.1799.5595.8498.6495.0299.2091.6197.3896.9599.1797.8098.8297.1999.0593.6797.9397.6499.0098.74100.00
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน 0.000.0091.75100.0092.65100.0093.31100.0093.80100.0093.60100.0095.61100.0094.37100.0095.82100.0093.75100.00
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] รก.นายสมปอง คงอ่อน 94.85100.0095.73100.0095.48100.0091.3699.8497.03100.0096.53100.0097.08100.0092.4098.4197.35100.00100.00100.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน