ข้อมูลรายงานรายงานประเมินนักเรียน ม.1-3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 2560 ภาคกลาง
ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 60
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มี ม.1-ม.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร 5 5 / 474 474 / 503 503 / 477 477
2สพม. เขต 1 66 0 0 0 0 0 0 0
3สพม. เขต 2 52 51 / 18,269 22,336 / 17,524 21,584 / 17,198 21,256
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 38 38 / 959 959 / 791 791 / 766 766
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 27 27 / 763 763 / 674 674 / 612 612
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 23 22 / 1,182 1,182 / 966 966 / 932 932
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 28 28 / 883 883 / 781 781 / 663 663
8สพป.จันทบุรี เขต 1 22 22 / 797 805 / 652 666 / 598 602
9สพป.จันทบุรี เขต 2 25 25 / 678 678 / 583 583 / 580 580
10สพม. เขต 17 39 39 / 4,742 4,739 / 4,698 4,696 / 4,254 4,250
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 42 41 / 1,107 1,107 / 991 991 / 926 926
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 48 49 / 1,244 1,248 / 1,119 1,119 / 1,084 1,086
13สพม. เขต 6 54 54 / 13,889 14,390 / 13,470 13,734 / 13,028 13,206
14สพป.ชลบุรี เขต 1 21 21 / 866 866 / 774 769 / 750 747
15สพป.ชลบุรี เขต 2 28 28 / 923 923 / 768 768 / 709 709
16สพป.ชลบุรี เขต 3 25 25 / 2,161 2,161 / 1,723 1,723 / 1,407 1,407
17สพม. เขต 18 50 50 / 15,613 15,668 / 14,494 14,604 / 13,990 14,015
18สพป.ชัยนาท 55 54 / 831 840 / 820 820 / 754 761
19สพป.ตราด 27 27 / 661 661 / 561 561 / 548 548
20สพป.นครนายก 32 31 / 634 634 / 549 549 / 505 505
21สพป.นครปฐม เขต 1 19 19 / 682 682 / 635 635 / 510 510
22สพป.นครปฐม เขต 2 22 21 / 906 906 / 770 770 / 679 679
23สพป.นนทบุรี เขต 1 8 8 / 462 462 / 428 428 / 388 388
24สพป.นนทบุรี เขต 2 16 16 / 652 652 / 562 564 / 489 489
25สพม. เขต 3 47 47 / 12,409 12,406 / 12,098 12,044 / 12,243 11,714
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 28 28 / 1,193 1,217 / 1,106 1,106 / 1,037 1,046
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 22 22 / 1,513 1,513 / 1,422 1,422 / 1,267 1,267
28สพม. เขต 4 43 43 / 12,251 12,264 / 11,611 11,626 / 11,116 11,358
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 35 35 / 1,013 1,013 / 840 840 / 711 711
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 23 23 / 788 790 / 669 672 / 546 548
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 29 29 / 736 734 / 700 698 / 593 589
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 30 30 / 732 745 / 654 672 / 637 629
33สพม. เขต 7 44 43 / 7,045 7,045 / 6,838 6,838 / 6,429 6,390
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 53 53 / 1,588 1,588 / 1,505 1,507 / 1,420 1,424
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 48 48 / 1,066 1,066 / 930 930 / 904 904
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 19 14 / 190 190 / 179 179 / 191 191
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 26 25 / 377 377 / 292 292 / 296 296
38สพม. เขต 10 60 60 / 10,973 11,010 / 10,156 10,170 / 9,404 9,417
39สพป.ระยอง เขต 1 31 31 / 2,042 2,052 / 1,777 1,780 / 1,519 1,520
40สพป.ระยอง เขต 2 17 17 / 356 359 / 321 327 / 307 313
41สพป.ราชบุรี เขต 1 30 30 / 1,127 1,138 / 969 963 / 899 900
42สพป.ราชบุรี เขต 2 36 36 / 741 742 / 662 662 / 606 606
43สพม. เขต 8 55 55 / 10,965 10,962 / 10,306 10,264 / 9,394 9,360
44สพป.ลพบุรี เขต 1 34 34 / 892 892 / 908 908 / 896 896
45สพป.ลพบุรี เขต 2 43 43 / 989 989 / 948 948 / 821 821
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 20 20 / 1,452 1,482 / 1,317 1,311 / 1,196 1,200
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 14 14 / 683 683 / 612 612 / 574 574
48สพป.สมุทรสงคราม 15 15 / 342 342 / 305 305 / 288 288
49สพป.สมุทรสาคร 27 27 / 1,475 1,475 / 1,305 1,305 / 1,150 1,172
50สพป.สระแก้ว เขต 1 33 33 / 1,112 1,112 / 1,071 1,071 / 942 942
51สพป.สระแก้ว เขต 2 34 34 / 814 814 / 809 809 / 711 711
52สพป.สระบุรี เขต 1 15 14 / 449 448 / 450 446 / 426 426
53สพป.สระบุรี เขต 2 35 35 / 1,061 1,061 / 1,033 1,033 / 892 892
54สพป.สิงห์บุรี 44 42 / 538 537 / 561 559 / 487 485
55สพม. เขต 5 63 63 / 8,710 8,658 / 8,764 8,676 / 8,443 8,320
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 24 24 / 509 509 / 494 494 / 421 421
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 27 27 / 584 584 / 638 638 / 519 519
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 26 26 / 410 410 / 373 373 / 353 353
59สพม. เขต 9 61 60 / 13,925 13,934 / 12,979 12,984 / 11,901 11,901
60สพป.อ่างทอง 39 39 / 567 570 / 582 582 / 581 574
รวม 2,002 1,920 0 170,995 175,730 0 161,020 165,325 0 151,967 155,792
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน