ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี3 5,67720,5311,61527928,1023821113203816783,679181884,6263181,108001,4262,86212,6841,17927917,0041,7369,0791808811,0836356,354180887,2572993,916180884,4834284,887180885,5837917400253794000047963
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นายเสถียร เลยะกุล (รก.)14 5,44316,8541,916024,2133091,59896402,8711,4996,2111,47809,1886459825809202,6328,6411,195012,4682,1177,3071,198010,6225431,61043402,587199637104094027781918901,2859903,47334804,8113401,87034802,558138
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก)24 7,75326,8733,9342438,584611,0921,63202,7854845,5211,41407,4198654227709051,8737,8921,698011,4631,6235,8282,12009,5714762,27599103,74217864032901,14717864033901,1574614,2711,51706,2494614,0621,36505,888127
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี23 4,49118,3024,58339527,7711,5266,836586168,964003,1231003,2230010551104,42817,6954,47539526,9934,01216,1314,47539525,0133,39213,4343,51939520,7400000000000004500450004000400307
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ17 7,59924,5045,0319637,2301339441,07012,1483382,3321,011103,6912047327807718723,0669791065,0235342,2339911063,864193659236501,138100010201949044641061,6682819178572652,320273872326691,54091
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ (รก.)47 5,26416,9123,303025,4793441,9032,07604,3239508,1482,971012,0691141,19241701,7232,4359,3752,285014,0951,8567,1412,370011,3670000000000000006434,3501,04506,0385183,05182804,397298
7ประถมศึกษาอ่างทอง -รก.นายสมปอง คงอ่อน14 4,47915,3642,142021,985412833350659882,12337002,58116841415107334872,47054603,5033692,05949402,92219798028601,4637523310309752371103233221,82848602,6361891,11537001,67468
8ประถมศึกษาชัยนาท -ว่าง63 5,17215,6432,880023,6955951,8861,81404,2951,1428,0302,137011,3093391,26678702,3923,08611,3162,313016,7152,00610,0781,895013,9795304,058576625,2262856688201,0352856688201,0351,0165,9781,73408,7287094,8951,36406,968250
9ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง34 5,09316,2913,100024,484003510351495,6573,07508,7810010201021,5815,7403,100010,4211,5465,7403,100010,38605,7403,10008,84000000000000000000000204
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ34 4,86515,6223,68113124,29924386917791,4062842,7771,883795,02311252643601,0741,3215,9851,867799,2521,0764,4882,6271098,3003911,71558982,70319664392196638111341395561660861146453570656148
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน)8 4,55014,6831,471020,70401453640509193434610823001140114801,32885202,260411,19066501,8961989849201,40900303027360630137608074500671067132
12ประถมศึกษาสระบุรี 2นายเล็ก ทาเพชร (รักษาราชการแทนฯ)6 5,72516,2353,360025,32014044116307441831,11420601,5030973601332651,04816601,4792039028801,19342129200191000000000056121550232012155017626
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายสุเมธี จันทร์หอม44 3,20710,3291,848015,38422984172901,7997285,25989806,8851082,64133103,0801,2127,2331,271949,8101,1566,2131,248808,6972862,907914804,1878827881044761243003044181,3842631002,1653331,0702211001,724255
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายอภิชัย ทำมาน19 5,62016,3802,772024,7729936047309328074,08786605,76011766724101,0251,2144,8931,03007,1378873,60146504,95324596616001,37100000000002941,2208801,60219983913201,17085
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-26 3,89111,3662,27311017,64000208282364773,2101,6203405,64721139282152,5329,4462,08811014,1769889,054996011,0382671,2561,739103,27210429100395104290003941519450025904510055306
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน)25 4,95315,7243,17924124,0972001,2672,34203,8091,3208,9672,1653712,4892251,25943001,9143,09711,8022,05310817,0603,38911,8852,30910817,6919283,65282405,4041383495705441383495705445331,886285712,7752731,16118401,618231
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์28 3,86210,8972,59812017,477116369673851,2434212,7341,569854,809982799804753,2199,9142,4578515,6752,9068,7162,013013,63516242619407824472001164472201186812,06682603,5735521,65064802,85087
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายจิระชัย ทีคำ (รักษาราชการแทน)33 6,62320,9693,343030,9356842,8011,22004,7051,23811,0741,942014,2547793,5741,17105,5244,01315,9252,793022,7312,84813,6432,045018,5366353,56840604,6091965991008053009443501,2795131,92922102,6635652,43884103,844244
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 42 7,76224,9333,430036,1253251,67956702,5711,1039,5321,434012,0693571,61134202,3102,93418,9762,7677724,7543,82717,7532,579024,1591,1686,59067308,4315081,667002,1755081,667502,1801,5676,4241,06409,0551,2896,1001,01308,402324
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-40 5,50516,1142,409024,0284101,28683682,5401,0148,3251,7674711,1533432,49559803,4362,98812,9272,113018,0282,66110,5571,937015,1551,4746,1231,22008,8173221,26532101,9083221,16732501,8141,0885,7001,11307,9016944,36286605,922258
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี26 4,72015,1711,65212221,665382631,65101,9522345,8431,65107,7285253,38412804,0374,68916,0121,652022,3535,82214,9671,652022,4413681,146001,5143875001133875001133721,64132602,3392001,42523001,855179
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี27 5,14415,4311,961022,5361982,1511,92404,2732182,6541,76004,632801,48163502,1964,26413,3981,910019,5723,86013,0371,927018,8242,3577,3931,377011,12700000000002621,25514301,6600100440144371
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน28 4,11614,5241,426020,066257141,38602,12536012,991936014,2878949320407863,89014,9471,454020,2913,70914,3121,454019,4752131,21527601,70400000000001341,84692402,9041341,62492402,682206
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก37 5,59916,1682,86315024,7805101,5771,26703,3541,4748,8221,656011,9528162,87958304,2782,83311,3472,03315016,3632,3259,1731,6001813,1161,3444,19053616,0712165677208552165676508481,5088,3971,73315011,7881,1876,7621,2911509,390216
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)25 3,64910,4492,3019516,4941931,300955952,5431,0207,3201,63709,9773091,68074502,7342,4237,7911,6719511,9801,6835,9011,386959,0655871,77058302,9401754159206821754159206821,2894,3051,08306,6778092,647710954,261307
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายกนก ปิ่นตบแต่ง16 2,58610,008667013,26113141736809166243,71940204,7452181,11015901,4871,0783,93752105,5363831,91828702,5881406801330953904258205979027582044717954118209021194291310679129
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 4,02310,6881,141015,85200000000000000000000000000000000000000000000000000
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ 2,6918,1711,081011,94300000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน28 7,53926,2534,3599938,2502711,0512,36803,6901,0659,7262,7179913,6074931,28010601,8793,45414,0782,055019,5872,43212,6392,8119917,9819464,97928206,20710346100564136535006713,02715,0533,430021,5101,5068,2531,972011,731234
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์40 7,13122,6593,437033,2272131,0921,31702,6229175,9131,37108,2013451,99960502,9492,1167,7131,406011,2351,1435,6211,23307,9974502,59483303,8778737332049256259003155752,53765803,7703061,99252502,823262
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน24 6,70519,1164,042029,86313878463701,5594192,20491003,5333015323004136,06218,0693,590027,7219772,9551,16905,10129196549901,75519101183211051471,20953701,7934771341801,178263
32ประถมศึกษานครนายก -ดร.สุดา สุขอ่ำ29 4,51914,3721,893020,7849442798501,5061,5598,7151,174011,4484212,00631602,7432,55010,1031,017013,6702,2187,2691,073010,5605761,84250302,921451131015945118301664001,60935002,3593021,19523901,736246
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า30 4,45312,5262,340019,3192691,3631,19702,8291,3446,5891,69409,6275012,04575203,2982,2937,9251,744011,9621,6115,9331,43908,9834521,63750602,59521372024301,17621372024301,1765262,26978603,5814292,20367703,309208
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน)29 3,62210,3472,466016,43525832,13602,2445985,4631,82907,89022077556601,5612,5168,2232,15819613,0932,2037,2591,938011,4003221,25237501,9492529918505092530117204983061,2811,28702,8743061,11520301,624138
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายวิชฤทธิ์ เพ็ชรเมือง (รก.ผอ.สพป.สป.2)19 5,30822,7621,977030,0476623,4341,13505,2312,10713,0511,866017,0241,3665,94657707,8894,40720,8301,640026,8773,80517,9881,532023,3251,5987,28259409,4742901,55938602,2354992,29938703,1851,3045,24652407,0741,0954,29130105,687177
36ประถมศึกษาสระแก้ว 138 6,50420,2454,253031,0023681,4452,61904,4321,61010,0093,593015,2122631,7771,03903,0795,49417,6873,477026,6583,07113,2963,836020,2038863,67191805,475622059903666724711404281,5477,4803,286012,3138484,6352,39607,879307
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2บรรลุ ดารา23 5,12715,1912,780023,09815964945301,2613392,87849603,71313985112101,1111,1103,94492805,9828453,4811,19805,52411671725501,08847190520289471905202894952,52460403,6233501,86230602,51888
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม9 3,37213,3592,599019,3309217146007231861,04546001,6919743111206404344,78753405,7553931,59945502,44712959640501,130000000000092427147066692407137063652
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.)24 4,94014,9402,509022,3890019201921,4684,8192,39308,680001800180000001,3974,4372,21508,049000000000000000000000000069
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายวสันต์ นาวเหนียว22 5,85218,6612,809027,32216352489101,5782664,7092,74207,7173401,36640502,1113,2339,7522,823015,8084,12613,863808018,797192575107087411335500468113355004681,8486,3311,34609,5252342,17262803,034127
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ)31 5,93316,8932,628025,4541184012,62803,1474015,2382,62408,2636053935509545,50416,6022,574024,6803,37911,1632,145016,6876911,86768703,2450000037824501644041,29333702,03422388433701,444238
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ29 7,09725,5165,532038,1451864,3054,14208,6331,35015,5635,260022,1734973,3401,02904,8663,80018,2994,889026,9883,45116,9964,562025,0091,3988,4493,210013,0573391,26415301,7563391,27415601,7691,6208,9072,405012,9329385,5862,18708,711255
43ประถมศึกษาตราด - -ว่าง-20 4,93115,3082,234022,4736537881301,2565084,16786305,538714608006111,8927,233961010,0861,2544,87985306,98624875229001,29000000000004772,90164904,0271691,22367402,066163
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 8,82732,0385,561046,42615574680601,7076056,4981,0923868,5812931,8266341002,8532,25010,5451,876014,6711,4547,4211,321010,1962381,36866502,27156239107040256239703021,1055,9461,01708,0686783,49551904,692136
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง25 4,15313,8731,423019,44916180413601,1014634,11431704,8941831,10924901,5411,0046,7711,36509,1401,4667,1701,423010,0593371,6037402,014178200991782201016402,94023903,8194681,9717202,511140
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน)14 5,42826,9644,1789136,6611339361,65802,7271,00112,0172,372015,390621,07632701,4651,4578,4772,1057312,1127527,7082,7777311,3106272,79286004,2796219911203736219914004014983,0441,35104,8934211,7601,15503,33680
47มัธยมศึกษา 3นายมานะ พุ่มบัว16 0040,53625,45065,986004,2683634,631009,1003289,428008591,5392,3980011,1356,61317,7480011,3006,91418,214002,6931,1743,8670056420677000680312992007,5364,53912,075005,7023,4789,18070
48มัธยมศึกษา 5นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์19 0030,14023,37653,516002,1553622,517002,7854073,19200502367869006,3934,81211,205003,9683,0757,043001,1219182,03900172142314008659145003,7642,4566,22000502388890113
49มัธยมศึกษา 4นายนพพร พิพิธจันทร์43 042037,87826,97965,277004300430005000500001290129042037,87826,97965,277042037,54826,75764,725042037,54826,75764,725000000000001010840952700418226
50มัธยมศึกษา 6นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์51 24366641,48231,63574,026001,5751001,675001,927271,954004781506280011,8948,84220,736008,9016,06714,968002,0891,2913,38000792710600183100283004,0262,9757,001001,6421,0552,69748
51มัธยมศึกษา 7นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 0023,17318,70241,87500000000000000000000000000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายสมชาย รองเหลือ54 0032,52622,59555,121006,0959397,034001,6372,6484,285005,4553,5008,955005,0463,4848,530002,9251,7044,629004811,1411,6220000000000004,4083,6058,013003,6803,2866,96631
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน61 026641,55928,70870,533001,29401,2940039,22027,19566,4150010001000041,55928,70870,2670041,55928,70870,267000000000000000003030600013090220168
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน47 0032,43622,24954,685006,9072,1979,1040012,9553,81416,769001,3657502,1150016,86811,21028,0780014,88310,22325,106007,7895,19212,98100246165411004342646980010,2997,10417,403007,0194,63511,654207
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล(รก.)27 5016314,42412,52827,165002,09202,092002,8631753,03800142166308006,6165,06711,683003,4942,4925,986001,7491,6013,35000941300365086003,7163,8057,521001,6962,0843,780124
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม45 024645,44530,92476,615001,08001,0800040,72816040,8880025002500038,84624,86763,713003861225080000000000000000040,72826,13766,8650040,72826,13766,865
57มัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 0058,64953,178111,82700000000000000000000000000000000000000000000000000
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์34 0068,50955,680124,1890031,8033,59835,4010018,2872,15520,442008897661,6550040,52032,91373,43301033,71028,61262,332085,5705,97911,557009019811,882001,0351,1082,1430104,3663,7458,1210101,9271,8253,762128
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู8 3,36612,6861,25031317,61500273027352111,633715012,869039510705023,36612,6861,250017,3023,36612,6861,250017,3020011001100000000000105324004291051,36883302,30649
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์24 7,43524,7322,175034,3425521,65474402,9508775,55281907,2487262,78746703,9803,29511,1751,164015,6342,2639,2861,279012,8281,4304,34823606,014278844001,122306930001,2367552,36644403,5657012,12937503,205145
รวม 1,586 252,597825,338599,162354,2702,031,36710,193 50,997 108,292 7,871 177,353 34,356 280,375 203,922 38,180 556,833 11,394 60,043 27,144 7,351 105,932 118,545 461,107 300,779 155,342 1,035,773 95,169 386,985 236,092 115,845 834,091 27,519 127,451 89,907 44,747 289,624 4,722 19,075 4,760 1,626 30,183 5,478 22,174 5,788 2,098 35,538 28,611 134,300 113,945 55,391 332,247 18,287 94,755 90,013 43,410 246,465 9,222
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน