ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 1
นายพิเชฐร์ วันทอง
000186,0094201514,09670547,5023423727,6071,467
1. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 1
นายชูชาติ แก้วนอก
201,538164278,3984902118,77194547,3432607236,0501,859
2. ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เขต 2
นายวรรณชัย บุสนาม
181,4231543510,0826481615,44180523,6851557130,6311,762
3. มัธยมศึกษาสมุทรปราการ
1581124594255,1192721744,1001,6572549,7361,982
4. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
220925247,99264443,60522725,2143163217,0201,212
5. ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขต 2
141,2981403610,6376861210,65855111,530736324,1231,450
6. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เขต 1
ดร.กนิษฐา ทองเลิศ
302,5551915014,9437512018,14267723,0989910238,7381,718
7. ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เขต 2
นายชนาธิป สำเริง
13863904312,14157288,09631336,5072106727,6071,185
8. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เขต 1
นายดำหริ งิมสันเทียะ
785,8253988920,0101,09564,28020435,94623917636,0611,936
9. ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เขต 2
ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม
926,3914696214,22682143,35316000015823,9701,450
10. มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายสุชีพ บุญวงษ์
216821134,50227975,173251716,5347182926,3771,269
11. ประถมศึกษาอ่างทอง
นายมงคล รุ่งสว่าง
956,334492489,48362600024,67417214520,4911,290
12. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ
936,4504685411,15869400024,65420114922,2621,363
13. ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เขต 2
ดร.มโน ชุนดี
714,9213376215,49893332,58611300013623,0051,383
14. มัธยมศึกษาลพบุรี
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
18613124,29228575,913359511,3566172521,6471,274
15. ประถมศึกษาสิงห์บุรี
นายวิทยา ยางสุด
624,096387346,16644221,9478712,332879914,5411,003
16. ประถมศึกษาชัยนาท
นายประทาน หาดยาว
985,9504566311,45874217613212,3479616320,5161,326
17. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เขต 1
นายดำเนิน เพียรค้า
754,925338408,67647343,63816412,78112312020,0201,098
18. ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เขต 2
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
614,4722766815,30286765,16822900013524,9421,372
19. มัธยมศึกษาสระบุรี
111013104,08326933,555195716,8387752124,5861,252
20. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เขต 1
นายเต็ม เสืออ่วม
161,5111145613,80575987,66631924,8141958227,7961,387
21. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เขต 2
นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ
493,7052455612,49870566,30225913,22712111225,7321,330
22. ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เขต 3
นายวันชัย บุญทอง
3275195116,5917612521,09692624,2111638142,1731,869
23. ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เขต 1
นายสุพรรณ หารธุจิต
201,6031027420,0599681614,738626510,54742311546,9472,119
24. ประถมศึกษาระยอง เขต 2 เขต 2
นายธันวา ลิ่มสถาพร
292,5411745311,42860943,16413212,0531058719,1861,020
25. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เขต 1
นายเดือน ทองกุล
382,453200379,33752432,29711425,4832128019,5701,050
26. ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เขต 2
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์
413,3752395813,80271575,20324500010622,3801,199
27. ประถมศึกษาตราด
นางช่อชะบา ชื่นบาน
402,8252696314,7161,04121,5327212,06012010621,1331,502
28. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เขต 1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
583,8062787519,2091,00032,5888826,65429013832,2571,656
29. ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เขต 2
นายวิสูตร เจริญวงษ์
624,4793098018,64798664,02118912,1668214929,3131,566
30. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เขต 1
ดร.วิเศษ พลอาจทัน
694,1593004410,16858653,54412211,7496711919,6201,075
31. ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 เขต 2
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
593,9222745311,71871516913800011316,3311,027
32. ประถมศึกษานครนายก
นายเสรี ขามประไพ
785,3373934910,47462132,79111411,5826513120,1841,193
33. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เขต 1
นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
715,8753826617,00293675,44922012,3488714530,6741,625
34. ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เขต 2
นายอัมพล หันทยุง
423,3052237416,9251,02221,8257500011822,0551,320
35. มัธยมศึกษาสระแก้ว
ประธาน ทวีผล
00052,22512554,85723648,9913681416,073729
36. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 1
นายยรรยงค์ เจริญศรี
1027,4025406216,49984454,49117439,11027717237,5021,835
37. ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เขต 2
นางเตือนใจ รักษาพงศ์
704,9143796915,38889532,2649600014222,5661,370
38. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เขต 1
นายสมหมาย เทียนสมใจ
624,4093137014,68893432,43510511,8297313623,3611,425
39. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เขต 2
นายสมพร พิลาสันต์
443,3082365311,51169532,66412300010017,4831,054
40. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เขต 3
นายณรงค์ ศรีละมุล
211,6591464913,63382387,17962023,9221008026,3931,689
41. ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
392,9642165010,94168421,903580009115,808958
42. มัธยมศึกษากาญจนบุรี
000102,8421841413,615488512,7444942929,2011,166
43. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เขต 1
ดร.ไพศาล ปันแดน
855,542353489,32555500024,22117213519,0881,080
44. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เขต 2
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
735,4383965510,81668854,82621300013321,0801,297
45. ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เขต 3
นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์
765,519431459,59554932,86911411,5065412519,4891,148
46. ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 1
นางกษมา ป้องกัน
463,5684266716,0211,11855,30026836,69732912131,5862,141
47. ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เขต 2
นายสมหมาย เทียนสมใจ
422,8292117016,41687766,14426123,61516212029,0041,511
48. มัธยมศึกษานครปฐม
110814113,74524765,4593171127,0191,0582936,3311,636
49. ประถมศึกษาสมุทรสาคร
นายทวี ทะนอก
231,7731586116,5579551514,21065135,29619810237,8361,962
50. มัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
42675036725388,459495410,4904261919,8881,024
51. ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์
382,493178265,10731122,6781230006610,278612
52. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เขต 1
643,718362245,09131600024,0231329012,832810
53. ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เขต 2
นายจัตุพร บุญระดม
754,656360468,67951822,2879300012315,622971
54. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เขต 1
นายไพรัช มณีโชติ
624,6473545012,39172465,19624211,6368211923,8701,402
55. ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เขต 2
นายบุญถิ่น มหาสาโร
413,3652314510,69060732,4561090008916,511947
56. มัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
000114,05825432,70714547,9953651814,760764
57. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 1
นายนิพนธ์ ก้องเวหา
13842146,4543621513,3276623791,3134,37967111,1325,445
58. มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เขต 2
นายสุชาติ กลัดสุข
00026185278,29749842110,3495,98451119,2646,534
59. มัธยมศึกษานนทบุรี เขต 3
นายสุรชาติ เครือศรี
00021,1017144,1952321233,7951,6791839,0911,982
60. มัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4
นางงามพิศ ลวากร
11011525293965,0363121334,8691,6882240,5352,054
61. มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เขต 5
นายธวัช แซ่ฮ่ำ
537563226,83647765,948303614,5787383927,7371,581
62. มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เขต 18
นายสุรชาติ มานิตย์
26973124,8072861211,5295682459,9322,2795076,3373,206
63. มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เขต 17
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
759681154,347266119,543496612,7036453927,1891,488
64. มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
นายวรพจน์ สิงหราช
535465144,32529054,939230514,6035932924,2211,178
65. มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เขต 7
นายกฤษ ละมูลมอญ
39737144,13824865,706320715,5987053025,5391,310
66. มัธยมศึกษาราชบุรี เขต 8
นายจตุรงค์ สุขแก้ว
19121114,29928287,138413615,4717262626,9991,442
67. มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9
นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
110316123,922267108,423452921,4879683233,9351,703
68. มัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 10
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว
32754593,39321665,40336149,9354512219,0061,073
 2,499177,52113,7762,738673,55339,539445404,69219,606303737,06233,1955,9851,992,828106,116